Værd at vide om Spillemyndigheden

Sidst opdateret:

I flere lande findes der spillemyndigheder, som har til opgave at regulere spil om penge i det pågældende land. I Danmark har vi Spillemyndigheden, som er en styrelse under Skatteministeriets koncern. Den danske Spillemyndighed fører tilsyn med spil i både Danmark og Grønland.

Mens Spillemyndigheden i Danmark fører det primære tilsyn med spilleloven, er det Forbrugerombudsmanden, der fører tilsyn med spiludbyderne efter markedsføringsloven. I dette indlæg fokuseres der hovedsageligt på Spillemyndigheden, da denne styrelse har den primære rolle i forhold til den danske spillelov.

Spillemyndigheden i Danmark

Betfair SpillemyndighedenI år 2000 blev Spillemyndigheden i Danmark oprettet under Skatteministeriet. I de første 10 år stod Spillemyndigheden for at kontrollere fysiske spillesteder. Men i 2012 blev dette markant ændret, da den nye og nuværende spillelov trådte i kraft.

Den ændrede lovgivning havde den indvirkning, at spilmarkedet i Danmark blev delvist liberaliseret, hvor det førhen havde været under monopol. I dag kan alle altså udbyde spil om penge i Danmark, hvis de søger og får en tilladelse fra Spillemyndigheden. Fra og med den 1. januar 2013 blev Spillemyndigheden derfor en selvstændig styrelse med sin egen direktør.

Spillemyndigheden er ansvarlig for administration af lovgivningen om spil. Deres vigtigste opgaver er alt lige fra at udstede spiltilladelser til at føre tilsyn med spiludbyderne samt overvåge spilmarkedet. Derudover varetager de også opgaver såsom et internationalt samarbejde, vejledning og ansvarligt spil.

I forbindelse med lovgivningen om spil administrerer de love og bekendtgørelser om følgende:

 • Lotterier
 • Onlinekasino
 • Væddemål
 • Poker
 • Spilleautomater
 • Kasinoer
 • Hvidvask
 • Spillemyndigheden

Regulering og licensering

Den delvise liberalisering af det danske spillemarked i 2012 førte som nævnt til en ny spillelov. Det er stadigvæk denne lov, der i dag skal følges af spiludbyderne i Danmark. Det overordnede mål med spilleloven er at sikre et fair og trygt spillemarked for spillerne.

For at sikre dette, er spillelovens formål delt op i fire områder:

 1. Spilleloven har til formål at holde forbruget af spil om penge på et moderat niveau
 2. Spilleloven har til formål at beskytte unge eller andre udsatte personer mod udnyttelse og afhængighed af spil
 3. Spilleloven har til formål at sikre, at spil udbydes på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde
 4. Spilleloven har til formål at forhindre, at spil tjener som støtte til kriminalitet samt sikre offentlig orden

Spillemyndigheden skal føre tilsyn med de forskellige spiludbydere med en licens og sørge for, at de overholder spilleloven. Det er muligt for spiludbydere at få to typer af tilladelser:

 • Tilladelse til online væddemål: Denne tilladelse omfatter spil, hvor spillerne gætter på udfaldet af en specifik begivenhed.
 • Tilladelse til onlinekasino: Denne tilladelse omfatter spil såsom blackjack, roulette, punto banco, baccarat, poker og spil på gevinstgivende spilleautomater. Tilladelsen omfatter også andre spil som for eksempel gættekonkurrencer, backgammon m.fl.

For at få en eller begge af disse licenser skal en spiludbyder betale et ansøgningsgebyr. Dette ansøgningsgebyr ændrer sig fra år til år. I 2023 er det følgende:

LicensAnsøgningsgebyr
Licens til onlinekasino304.500 kroner
Licens til online væddemål304.500 kroner
Licens til både onlinekasino og online væddemål426.300 kroner

Licenserne gælder i op til 5 år. Når de skal fornyes, skal der igen betales et ansøgningsgebyr. I 2023 ligger ansøgningsgebyret for fornyelse af en licens på 121.800 kroner for enten onlinekasino eller for online væddemål. For en fornyelse af begge licenser skal der betales et samlet gebyr på 152.300 kroner.

Udover at der skal betales et ansøgningsgebyr, skal der gøres andre ting, når en spiludbyder skal søge om en licens. En spiludbyder skal blandt andet udfylde og sende følgende til Spillemyndigheden:

For at få en tilladelse til at udbyde spil i Danmark skal en spiludbyder ydermere dokumentere, at spil hos dem er fair. De skal bevise, at der bruges en godkendt Random Number Generator (RNG). Derudover skal en spiludbyder have interne kontrolinstanser, når det kommer til matchfixing og lignende.

Det er ligeledes et krav, at en spiludbyder skal give Spillemyndigheden adgang til et datalager (SAFE) for at få en licens. Spiludbyderen skal regelmæssigt overføre og gemme spildata med hjælp fra et sikkerhedssystem (TamperToken), som Spillemyndigheden skal kunne tilgå. Det er desuden et krav, at spiludbyderen har styr på alle spilleres status i ROFUS. ROFUS står for ”Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere”.

Når en spiludbyder har fået en licens, skal udbyderen gøre brug af Spillemyndighedens mærkningsordning. Ved at bruge mærket viser det, at udbyderen har en tilladelse fra Spillemyndigheden, og at Spillemyndigheden fører tilsyn med den pågældende spiludbyder.

Spillemyndigheden fører altså tilsyn med alle spiludbydere for at tjekke, at de lever op til vilkårene i tilladelsen og efterlever spillelovens regler. Det gør sig gældende for både onlinespil og landbaseret spil.

Når det kommer til tilsyn med onlinespil, sker det på baggrund af data, som spiludbyderne sender til Spillemyndigheden. Derudover føres der tilsyn ud fra oplysninger i spiludbydernes årsredegørelser. Sidst men ikke mindst reagerer Spillemyndigheden på underretninger fra borgere og andre tilladelsesindehavere.

I forhold til tilsyn af landbaseret spil sker det hovedsageligt ved fysiske tilsynsbesøg. Her møder en eller flere fra Spillemyndigheden op for at kontrollere, om det pågældende sted overholder lovgivningen. De fysiske besøg bliver understøttet af diverse datakontroller.

Forbrugerbeskyttelse og ansvarligt spil

En af de vigtigste opgaver for Spillemyndigheden er at sørge for, at pengespil foregår på en ansvarlig og sikker måde for at beskytte spillerne mod spilafhængighed. Spiludbyderne skal overholde flere krav fra Spillemyndighedens side for at fremme ansvarligt spil:

 • Det er ikke tilladt for personer under 18 år at spille
 • Der skal informeres om ansvarligt spil, og hvilke skadevirkninger spil kan have
 • Alle spillere skal have information om og kontaktadresser på danske behandlingscentre for spilafhængighed
 • Spillemyndighedens mærke skal være synligt
 • De fleste spiludbydere skal henvise til StopSpillet og ROFUS

Online spillesider er underlagt flere krav end fysiske spillesteder. Onlinesiderne skal ydermere lave følgende tiltag:

 • Opmærksomhedspligt – Opmærksomhedspligten går ud på, at spiludbyderen skal være bekendt med en spillers spilmønster. I tilfælde af problemer skal udbyderen træffe foranstaltninger, der hjælper med at forhindre og forebygge uhensigtsmæssig spiladfærd.
 • Indbetalingsgrænse – Alle spillere skal lave en indbetalingsgrænse, inden de starter med at spille. Spilleren skal vælge, om grænsen skal være daglig, ugentlig eller månedlig.
 • Selvudelukkelse – Spillerne skal have mulighed for at udelukke sig fra spil hos en spiludbyder.
 • Ur på hjemmesiden – Der skal altid være et ur på spiludbyderens hjemmeside, således at spilleren kan holde øje med sit tidsforbrug på siden.

Spillemyndigheden har desuden oprettet to beskyttelsesforanstaltninger for spillerne ved navn ROFUS og StopSpillet. Alle spiludbydere med en dansk licens skal henvise til disse foranstaltninger.

ROFUS er Spillemyndighedens register, hvor en spiller frivilligt kan registrere sig med sit MitID. ROFUS er lavet, så en spiller kan udelukke sig selv midlertidigt eller permanent fra at kunne spille i Danmark. En midlertidig udelukkelse kan vare i 24 timer eller 1, 3 eller 6 måneder. Det er ikke muligt at fortryde eller annullere en registrering hos ROFUS.

StopSpillet er Spillemyndighedens hjælpelinje, hvor det er muligt at få hjælp til spilafhængighed – også kaldet ludomani. Hjælpelinjen er gratis og er for alle, der ønsker råd og vejledning om ansvarligt spil og spilafhængighed. Det er ikke kun spilleren selv, som kan få hjælp; det er også muligt for pårørende at tale med rådgivere.

Samarbejde med andre spillemyndigheder

Spillemyndigheden har flere internationale samarbejder med organisationer og spillemyndigheder fra andre lande. Eksempelvis var Spillemyndigheden repræsenteret i EU-Kommissionens ekspertgruppe, hvor der blev udvekslet erfaringer og eksempler på god praksis med andre EU/EØS-medlemslande. Dog er denne gruppe i dag blevet nedlagt.

Endvidere har Spillemyndigheden samarbejder med følgende:

 • International Association of Gaming Regulations (IAGR): IAGR er en global organisation for spillemyndigheder. Formålet er at fremme spilregulering samt at have erfaringsudveksling.
 • Gaming Regulators European Forum (GREF): GREF består af europæiske spillemyndigheder, der mødes for at udveksle viden og erfaringer.
 • Bilaterale samarbejdsaftaler: Den danske Spillemyndighed har indgået aftaler med flere lande for at beskytte spillerne og fremme lovlig adfærd hos spiludbyderne. Disse lande er blandt andet Gibraltar, Malta, Storbritannien m.fl.
 • Nordisk samarbejde: Spillemyndigheden deltager hvert år i et nordisk direktørmøde, hvor relevante spilemner for de nordiske lande bliver vendt.

Formålet med de internationale samarbejder er at følge udviklingen på spilmarkedet samt at gøre det så sikkert som muligt at være spiller i Danmark.

Konklusion om Spillemyndigheden

Spillemyndigheden har en stor rolle på spilmarkedet i Danmark. De regulerer og licenserer spiludbydere, så der opnås fair og sikkert spil for de danske spillere. Det ser ikke ud til, at Spillemyndigheden bliver nedlagt lige foreløbigt.

Ifølge en rapport har danskernes gennemsnitlige spilforbrug været støt stigende hvert år efter liberaliseringen af spilmarkedet i 2012. Stigningen fra 2012 til nu er på omkring 7 procent, hvilket især er baseret på et øget forbrug på onlinekasino og væddemål. I dag foretrækker danskerne desuden at spille via deres mobiltelefoner fremfor computeren.

For at kontrollere at alt forløber, som det skal, følger Spillemyndigheden udviklingen i danskernes spilforbrug tæt. Herved sikres det, at Spillemyndigheden er opdateret på tidens tendenser, så de kan målrette deres tilsyn med spiludbyderne.

Takket være Spillemyndigheden er det altså muligt for dig og alle andre danske spillere at spille med ro i maven, da det er trygt og sikkert. Kig derfor efter Spillemyndighedens mærke, hvis du gerne vil spille på en side med ansvarligt og fair spil.

 

Rebekka Nielsen
Rebekka Nielsen Med en baggrund i marketing og tekstforfatning har Rebekka Nielsen skrevet om casino spil siden 2012. Hun kombinerer sin dybtgående viden om spil og bonusser med indsigt i den danske regulering, hvilket gør hendes arbejde unikt og værdifuldt i casinoverdenen.